มูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละวัน

2018-01-22
2018-01-20
2018-01-19
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-08
2018-01-05
2018-01-04
2017-12-31

รายการที่เปิดไปล่าสุด