FO3 Tax Calculator

Enter numbers only, and more than 1000EP

Prices
Tax
Discount
Coupon
Balance
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 12817 ครั้ง คนเล่น : 8509 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 8851 ครั้ง คนเล่น : 6121 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 6148 ครั้ง คนเล่น : 4571 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 5020 ครั้ง คนเล่น : 3653 คน
Details
Harga lowhigh highlow
Posisi Overall rating Finishing Sprint speed Strength Dribble Stamina
lw 84 86 86 81 87 82 497700000
VS
cam84lw84
1.1B
cam 84 81 85 74 91 82 1103300000
st 84 87 82 82 86 80 212900000
VS
cam84cm78cf83rf83
160M
cam 84 84 83 68 86 77 159500000
VS
rw 84 85 82 56 90 76 101700000
VS
cam 84 83 87 79 89 81 272900000
VS
cf84st83lw85rw85
459M
cf 84 85 88 78 89 80 458800000
st 84 89 83 85 74 73 678300000
VS
cam83cm82rw82lw82
93.3M
cam 83 64 80 64 85 83 93300000
VS
gk 83 21 56 74 20 38 88500000
lb 83 73 90 79 79 89 137800000
VS
rb83rm77cm77
253M
rb 83 58 86 83 75 88 253000000
cb 83 57 78 84 61 81 314200000
VS
cb 83 54 77 84 64 83 301000000
VS
st83lw83lm81
1.1B
st 83 88 89 77 84 79 1062700000
VS
gk 83 12 65 71 14 51 99400000
VS
cb 83 46 78 85 56 78 1440900000
gk 83 8 32 62 13 28 151400000
cb 83 53 80 81 63 79 94100000
VS
cb 83 60 75 85 75 86 104000000